f u l l t e x t

Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989.