Dutch, Swedish and Finish Court Action on Access to EU Documents


Netherlands takes Council to court over access to EU documents

The cabinet of the Netherlands decided today (22 September) to take the Council of the European Union (the EU member states) to the European Court of Justice over its decision to change the EU code of access to documents on 26 July, the "Solana/NATO Decision". The Netherlands government said in a statement that it contested the way the decision was made (with no consultation with national parliaments, the European Parliament, or civil society) and that it was wrong to exclude automatically whole categories of documents.
While the Netherlands agreed that decisions of EU common defence and foreign policy should be covered by the code of access this should not be applied to groups of documents and that each decision to refuse access should be justified on specific grounds. The Netherlands also disagrees with extending the blanket exclusion to so-called "non-military crisis management".
The Netherland government said that the the decision on 26 July by the Council contradicted the commitment in Article 255 of the Amsterdam Treaty to "enshrine" the public's right of access to documents. (...)
 

Sweden joins the Netherlands court case against the Council on access to documents
Today (28.9.00) the Swedish government announced that it would join the Netherlands in their court case against the Council of the European Union against the "Solana Decision". The text of the announcement is below.

Pressrelease/Pressmeddelande 2000-09-26
(...)
Sverige stöder Nederländernas stämning av rådet
Nederländerna har beslutat att stämma ministerrådet för beslutet att undanta vissa kategorier av dokument på försvarsområdet från reglerna om handlingsoffentlighet i rådet. Sverige röstade emot rådets beslut. Sverige anser att varje dokument skall prövas för sig och motsätter sig att hela kategorier av dokument undantas. I likhet med Nederländerna anser Sverige att rådsbeslutet var ett steg tillbaka när det gäller öppenheten i EU's institutioner.
Sverige avser att stödja Nederländernas talan i EG-domstolen.
Statsrådet Britta Lejon säger i en kommentar: - Rådets beslut i somras var en stor besvikelse för Sverige. Vi kommer inte att acceptera en liknande lösning i de nya regler om handlingsoffentlighet som nu förhandlas. Det är en viktig markering att i domstolen agera mot rådets behandling av frågan.
Sverige arbetar för att de nya reglerna om handlingsoffentlighet under Amsterdamfördraget ska bli så bra som möjliga. Detta sker framförallt genom förhandlingar med de övriga medlemsstaterna. Statsrådet Lejon besöker under hösten de flesta medlemsstaterna och institutionerna som en förberedelse för det svenska ordförandeskapet våren 2001 och söka stöd för den svenska synen på öppenhet.
 

November 3, 2000 PRESS RELEASE 272/2000
The Finnish Government supports the Dutch Government's Application on EU Transparency

The Cabinet Committee on European Union discussed the Dutch government's application submitted to the European Court of Justice on the decision known as the Solana decision (C-369/00). With its intervention Finland supports the Netherlands. The Finnish application to intervene was sent to the European Court of Justice on November 3, 2000.
The objective of the aforementioned intervention is to promote Finland's aim of increasing transparency within the EU. (...)